נגישות

בס"ד
09-7454167

09-7454167

בתי העלמין ברעננה

בית העלמין החדש כפר נחמן – דרך החקלאים, רעננה
לפרטים

בית העלמין הישן קלאוזנר – רחוב קלאוזנר 33, רעננה
לפרטים

מידע וסל שירותים

שירותים שניתנים ע"י חברה קדישא
לפרטים

ניקיון, תיקון והנגשה של מצבות ישנות בבית העלמין הישן

לפרטים

 

 

קישורים חשובים

מחשבונים לבדיקת זכאות – דמי קבורה
לפרטים

המשרד לשירותי דת, רשימת תעריפי חלקות קבורה
לפרטים