נגישות

בס"ד
09-7454167
העבודות להקמת בית העלמין האזרחי בכפר נחמן בעיצומן; יתן פיתרון לתושבי רעננה שאינם יהודים
09-7454167

העבודות להקמת בית העלמין האזרחי בכפר נחמן בעיצומן; יתן פיתרון לתושבי רעננה שאינם יהודים

בשורה לתושבי רעננה שאינם יהודים: בימים אלה, מתנהלות עבודות קדחתניות להקמת בית עלמין אזרחי בכפר נחמן. על פי התכנון כבר בסוף השנה הנוכחית תתאפשר קבורה במקום.

הדבר נועד לתת מענה לאוכלוסייה הלא יהודית המתגוררת ברעננה שהעלתה את הצורך המיוחד. בחברה קדישא רעננה נענו לבקשות למתן פתרון קבורה .
עד עתה, אלה שביקשו להביא למנוחת עולמים את יקיריהם בטקס אזרחי נאלצו לעשות זאת בכפר סבא ובקיבוצים הסמוכים.

החלקה לקבורה אזרחית הוקמה בצד הצפון-מערבי של בית העלמין החדש בכפר נחמן. בתום העבודות להכשרת הקרקע והקמת בית העלמין האזרחי, מבטיחים בחברה קדישא יוקם אתר קבורה שיהיה מהיפים והמטופחים בישראל אשר יכלול שיחים, פרחים ומדשאות.

לטובת המשפחות האבלות יוצעו מקומות מוצלים, ספסלים להתייחדות, אולם הספדים וקבלת קהל. הקבורה תעשה לפי כללי טקס דתו של המנוח ובחירת משפחתו. תינתן האפשרות לקבורה בארון כנהוג במדינות אחרות בעולם. כמו כן, יותר טקס אבלים עם סממנים יהודיים.

אולם ההספדים יהיה ממוזג. ברחבי בית העלמין יותקנו מתקני שתייה קרה.
חברה קדישא מציעה אפשרויות קבורה לפי בחירת המשפחה: קבורה שדה וקבורה זוגית במכפלות (אחד מעל השני). בעקבות צעדים רגולטוריים של משרד הדתות והביטוח הלאומי יתכן ויהיה צורך לשלב במקום את דגם הקבורה הרבודה.

זאת ועוד, בבתי העלמין המשמשים את אוכלוסיית תושבי רעננה בוצעו, לאחרונה, שיפורים ניכרים, נבנו תעלות למניעת שלוליות בתקופת החורף והוצב שילוט מתקדם ולוחות מודעות מסודרים.אולם ההספדים יהיה ממוזג בכדי להקל על האבלים, בתקופות הקיץ החמות יותקן מיזוג האולם ההספדים ובית העלמין ירושת במתקני שתייה קרה.

חשוב להדגיש כי בבתי העלמין בעיר בוצעו לאחרונה שיפורים ניכרים, נבנו תעלות למניעת שלוליות בתקופת החורף והוצב שילוט מתקדם ולוחות מודעות מסודרים