נגישות

בס"ד
09-7454167
חיפוש נפטרים
09-7454167

חיפוש נפטרים

הוראות לביצוע החיפוש

יש להזין במערכת את פרטי הנפטר ולהקיש על כפתור החיפוש.

לשם יעילות החיפוש, מומלץ להזין את מירב הפרטים אודות הנפטר.
בהזנת השמות בשדות החיפוש (שם פרטי ושם משפחה), ניתן להזינם בצורה חלקית.
המערכת מזהה את האותיות שהוזנו כ"ביטוי" בתוך השם.
כך, יאותרו כל השמות אשר בהם מופיע "ביטוי" זה (בתחילתם / בסופם / במרכזם).
במידה ובחיפוש נמצאו מספר שמות אשר מתאימים לפרטים שהוזנו,
הם יוצגו בתוספת פרטים מזהים נוספים של כל אחד מהם.
לחיצה על שם הנפטר, תוביל לכרטיס נפטר ובו פרטים מזהים וכן פרטי קבורתו.

המערכת תציג עד ** שמות בתוצאות החיפוש. ובמידה ונמצאו מספר רב יותר של שמות המתאימים לפרטים שהוזנו, יש לחזור על פעולת החיפוש ולהזין פרטים זיהוי נוספים.

בכדי לעמוד במשימה חשובה ורבת אחריות זו, השקענו במאגר זה עבודה רבה.
אם בכל זאת חלו אי דיוקים נשמח לעדכן ולתקן זאת מיד.