נגישות

בס"ד
09-7454167
מידע וסל שירותים
09-7454167

מידע וסל שירותים

שירותים שניתנים ע"י עיריית רעננה

מידע על שירותים שניתנים ע"י עיריית רעננה פרטים נוספים

אתר מורשת רעננה

פרטים נוספים

שירותים שניתנים ע"י חברה קדישא

להלן שירותים שניתנים ע"י חברה קדישא רעננה בנוסף למחויב בחוק ובתיאום מראש

  1. כסאות אבלים – ניתן לאיסוף בשעות הפעילות
  2. הצללה ללוויה או לאזכרה *
  3. כסאות ללוויה או לאזכרה *
  4. מיקרופון ורמקול *

*  מסופקים בשעות הפעילות