האתר סגור בשבתות וחגים
09-7454167

מבקר יקר,
מפאת קדושת השבת/ החג
אתר חברה קדישא סגור לתנועת מבקרים
האתר יהיה פתוח לשירותכם עם צאת השבת / חג